Top of this document
Go directly to navigation
Go directly to page content

Rijdende Monumenten

Historische bussen 'op de kaart'

Open Monumentendag 2009 was een zeer goed jaar om een project rond historische autobussen te starten. Het project sloot mooi aan bij het landelijk thema 'op de kaart'. Dit thema behelsde immers aandacht voor monumenten die op een of andere manier ooit 'op de kaart zijn gezet'. Dat zijn misschien niet de autobussen zelf, maar wél de buslijnen, waarop deze bussen dienst deden.
Het thema van Open Monumentendag 2010 wordt "De smaak van de 19e eeuw". Toen reden er al heel lang bussen, maar die werden getrokken door paarden (geen "auto"bussen dus eigenlijk). Bussen met verbrandingsmotoren kwamen eind 19e eeuw, maar daarvan bleef er niet één bewaard. Toch zijn we er van overtuigd dat historische bussen ook in 2010 weer een belangrijk rol kunnen gaan spelen tijdens Open Monumentendag...

  • Ruimtelijke structuur

    Ruimtelijke structuur -

    Buslijnen staan op kaarten en vormen een wezenlijk bestanddeel van de ruimtelijke structuren in stad en dorp

Wezenlijk bestanddeel

Buslijnen staan op kaarten en vormen een wezenlijk bestanddeel van de ruimtelijke structuren in stad en dorp, in de groei van stad of dorp en de in daaraan ten grondslag liggende uitbreidingsplannen. Openbaar vervoermiddelen kenden doorgaans een duidelijke samenhang met de lokale omgeving, ze maakten deel uit van het dagelijks leven; ze staan op ansichtkaarten.

Bussen staan op (oude) ansichtkaartenBussen staan op (oude) ansichtkaarten

Onderdeel geschiedenis

Het thema 'op de kaart' heeft voor dit project ook een link met de actualiteit. Duidelijk wordt, waarom historische autobussen als onderdeel van de lokale geschiedenis 'op de kaart gezet' gezet moeten worden en waarom ze het verdienen voor het nageslacht behouden en gepresenteerd te worden.

Kaartje stadsdienst van Den Bosch in 1969Kaartje stadsdienst van Den Bosch in 1969

Mobiele Collectie Nederland

Historische autobussen maken deel uit van het mobiel erfgoed in ons land. Ze getuigen van belangrijke lokale, regionale en nationale historische ontwikkelingen. Musea en koepel-organisaties op het gebied van mobiel erfgoed realiseren zich dat het behoud van mobiel erfgoed op lange termijn gebaat is bij samenwerking. Zij hebben zich daarom verenigd in de stichting Mobiele Collectie Nederland (MCN). In het bestuur van MCN zijn alle geledingen van het mobiel erfgoed vertegenwoordigd.

Representatief beeld

De stichting MCN stelt zich ten doel een essentiële bijdrage te leveren aan de totstandkoming van een Mobiele Collectie Nederland als een evenwichtig samengestelde collectie mobiel erfgoed, die een representatief beeld geeft van de historische ontwikkeling van de mobiliteit in Nederland en de algemeen-maatschappelijke geschiedenis die daarmee samenhangt.
Het is van groot belang om (een deel van) die collectie in werkende staat te behouden en te presenteren. Meer informatie over de Mobiele Collectie Nederland vindt u hier.

Nationaal Register Mobiel Erfgoed

Om een overzicht te verschaffen van het mobiel erfgoed in ons land en inzicht in de cultuurhistorische waarde daarvan, werkt de stichting MCN al jaren gestaag aan het zogenaamde Nationaal Register Mobiel Erfgoed. De laatste tijd is aan dit register met name een grote hoeveelheid historische autobussen toegevoegd. Ga voor een kijkje naar het register.